Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Helmut Kohl qua đời’

Helmut Kohl, người ‘thống nhất nước Đức’ qua đời

16 tháng 6 2017


Từ năm 1990 đến 1998, ở vị trí thủ tướng nước Đức thống nhất, ông có công tạo ra môi trường để chủ nghĩa xã hội tan rã nhưng châu Âu không rơi trở lại vào chiến tranh.

Helmut Kohl, nhân vật có uy tín lớn ở Đông Âu, cũng giúp cho lãnh đạo các quốc gia hậu cộng sản như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Bulgaria chọn định hướng Phương Tây mà Đức là nước ‘tuyến đầu’ hỗ trợ họ.

Bạn đọc nhấn vào hàng tiêu đề để đọc toàn văn trên BBC tiếng Việt

Advertisements

Read Full Post »